Om oss

Haugars venneforening har som formål å øke interessen for samtidskunst og å støtte museets virksomhet. Vi bidrar bl.a. med innkjøp til museets faste samling.

Vi arrangerer turer til museer og gallerier i inn- og utland, seminarer om kunst og utviklingen i kunstverdenen og får spesialomvisning i utstillingene på Haugar.

Ved å klikke på knappene øverst i bildet eller i venstre kant kan du se hvilke planer vi og kunstmuseet har for det kommende året (Kommende arrangementer). Her ligger også lenker til invitasjon/påmeldingskjema og til de galleriene og museene vi skal besøke. Du kan også se hva vi har vært med på tidligere (Tidligere gjennomførte). Klikk deg innom !

Vi har pr. i dag ca 500 medlemmer og nye er alltid velkomne – klikk på Medlemskap for å se hva det koster og hvilke fordeler du får av medlemskapet.

Se oss også på Facebook ! Siden er under utvikling, gå inn og se, lik og del gjerne !

I forbindelse med årsmøtet 2015 ble Iver Kristiansen intervjuet av TB. Les den flotte artikkelen her

Styret

Iver A. Kristiansen, styreleder

Randi Munkeby, styremedlem og nestleder
Anne Grete Friberg, kasserer
Petter Vigeland, sekretær
Sigrid Stokke, styremedlem
Anne Kari Ramberg, styremedlem
Hjalmar Broch, styremedlem
Britt Gregusson, styremedlem

Det nye styret ble valgt på årsmøtet den 9. mars 2017