Medlemskap

Venneforeningen har nå  405 medlemmer, herav 88 familiemedlemskap.
Gamle og nye medlemmer er alltid velkommen!

Fordeler

 • Alle medlemmer har gratis adgang til Museet.  Du kan nå besøke alle utstillinger, familiedager og andre arrangementer samt ta med deg inntil tre barn på familiedager gratis, mot å vise gyldig medlemsbevis.  Alle typer medlemskap gir rett til å ta med en gjest til halv pris.
 • 50% rabatt på museets egne publikasjoner
 • Invitasjon til alle utstillinger og tilbud om omvisninger
 • Tilbud om guidede turer og ekskursjoner
 • Foredragsaftener om kunstfaglige temaer
 • Møte med museets utstillere

Kontingent

 • Enkeltmedlemskap kr 300,-
 • Familiemedlemskap kr 400,-
 • Enkeltmedlem honnør kr 200,-
 • Familie honnør kr 300,-
 • Juniormedlemskap (under 30 år)  kr 200,-