Medlemskap

Venneforeningen har nå  394 medlemmer, herav 90 Duomedlemskap.
Gamle og nye medlemmer er alltid velkommen!

Fordeler

  • Alle medlemmer har gratis adgang til Museet.  Du kan nå besøke alle utstillinger, familiedager og andre arrangementer samt ta med deg inntil tre barn på familiedager gratis, mot å vise gyldig medlemsbevis.  Alle typer medlemskap gir rett til å ta med en gjest til halv pris.
  • 50% rabatt på museets egne publikasjoner
  • Invitasjon til alle utstillinger og tilbud om omvisninger
  • Tilbud om guidede turer og ekskursjoner
  • Foredragsaftener om kunstfaglige temaer
  • Møte med museets utstillere

Kontingent 2022

  • Enkeltmedlemskap kr 300,-
  • Duomedlemskap kr 400,-
  • Medlemskapet er årsbasert og har gyldighet i ett år, fra 01.01.2022 – 31.12.2022 – uansett kjøpstidspunkt