torsdag 19. mars 18:00

Årsmøte er utsatt p.g.a. Koronasituasjonen. Vi kommer tilbake med ny innkalling.

Dagsorden:

  1. Valg av møteleder
  2. Godkjenning av møteinnkalling
  3. Bemerkninger til dagsorden
  4. Valg av møtereferent, 2 personer til tellekorps og 2 personer til å underskrive protokollen
  5. Styrets årsberetning for 2019/2020
  6. Godkjenning av regnskapet for 2019 og budsjett for 2020
  7. Kontingent
  8. Innkomne forslag
  9. Valg
  10. Årets aktiviteter i venneforeningen

Det blir enkel servering!

Etter årsmøtet vil avdelingsdirektør Jan Åke Petterson holde en orientering: «Haugar Kunstmuseum – 25 år».

PS: Den planlagte turen til Firenze er til orientering inntil videre utsatt med henvisning til Korona smitten.

Velkommen!

Med vennlig hilsen Styret