fredag 7. april 16:00 til søndag 9. april 16:00

Utstillingsåpning, Sneakyville og Verk fra samlingen

Everything is sneaky up around Sneakyville

Spennet mellom utopi og undergang ligger som et bakteppe for alle verkene i utstillingen som Sverre Malling har satt sammen. Utstillingen har han kalt Sneakyville. Her finner du verker av Nadine Byrne, Tessa Farmer, Sverre Malling, Jarmo Mäkilä?, Russell Nachman og Danilo Stankovic. Verkene gjenspeiler naturen med harmoni, fred og skjønnhet, og pa? samme tid, skremmende, demonisk, mørk og umenneskelig.

«Når fornuften sover, våkner demonene», skrev den spanske kunstneren Goya under et av sine mer velkjente grafiske trykk.

Utsagnet var riktignok en politisk kritikk av datidens korrupsjon og moralske fordervethet som herjet kunstnerens hjemland. Men det kan like gjerne ha relevans for utstillingen som jeg har kuratert for Haugar Kunstmuseum vinteren 2016. Her er demonenes oppvåkning, for å trekke det videre inn i Freuds teorier om menneskesinnets irrganger, kanskje også et bilde på det fortrengtes tilbakekomst.

Freud beskriver Das Unheimliche som en følelse av at noe som engang var oss velkjent og trygt, blir lunefullt og uavklart. Eller omvendt, at noe uforutsett og ukontrollerbart invaderer komfortsonen vår. Noe trygt løsner, samtidig som noe fremmed fester tak. Verden slik vi kjenner den blir for en stakket stund snudd opp ned – og det skremmer vettet av oss.