søndag 3. mars 00:00 til søndag 3. mars 00:00

Munch-utstillinger i Oslo 2013

2013 var det store Munch-året med utstillinger både i Oslo og på Haugar. Haugarvenner var på tur til Oslo og besøkte utstillingene på Nasjonalgalleriet og Munch-museet.

I alt 41 deltagere til denne turen er rekord i oppslutning til våre turer. Med forhåndsbestilte omvisere ble deltagerne fordelt i to grupper på hvert museum.
Omviserne var gode formidlere og gav oss kunnskap om Munch’s  liv, bildenes betydning i samtid og nåtid, hans malemåte og uttrykksform. Utstillingen var satt sammen av mange bilder som samlet ikke er vist tidligere. En jubileumsutstilling verdig. I regi av Haugars venneforeningen kom vi som gruppe raskt inn i museene og ble vel mottatt med deres beste service. Dette er gode medlemsfordeler for en venneforening.
Vennlig hilsen

Randi Munkeby