torsdag 20. september 00:00 til torsdag 20. september 00:00

Kunstmarkedets funksjon og påvirkning på samtidskunsten

Høsten 2012 arrangerte venneforeningen et seminar med tema hvordan markedet påvirker kunsten. Dette ble veldig aktualisert gjennom salget av Munch’s SKRIK i dagene før seminaret. Er det kunsten som påvirker prisen – eller gjør prisen kunsten mer attraktiv ?

For 3. år på rad arrangerer museet i samarbeid med museets venneforening seminar om kunst. I 2011 var temaet ”Fremveksten av modernismen i kunsten og arkitekturen i begynnelsen av forrige århundre”. Seminaret i fjor handlet om bakgrunnen for og utviklingen av postmodernismen. Som innledere til seminarene deltok professor Øivind Storm Bjerke; universitet i Oslo, og museumsdirektør Åsmund Torkildsen; Drammen museum. Seminaret ble ledet av avdelingsdirektør Jan Åke Pettersson, Haugar Vestfold Kunstmuseum. Begge seminarene ble mao gjennomført med innledere og ordstyrer som alle har høy fagkompetanse og stor evne til formidling. Begge seminarene var så vellykket at det ble uttrykt ønske om gjentagelse i år.

Årets seminar har tema: ”Kunstmarkedets funksjon og påvirkning på samtidskunsten”.

Kunstverk er underlagt ”loven” om tilgang og etterspørsel. Høye priser på kunstverkene gir kunstneren økt oppmerksomhet, som igjen kan gi økt pris på kunstnerens arbeider. Det har vært utredet hvilke aktører innen den nasjonale kunstscenen som kan bidra til å fremme en kunstner fremfor en annen. Her er det et hierarki av kunsthistorikere, kritikere, museumsdirektører, fremtredende gallerier og de store kunstsamlerne. Innen disse kategoriene har ethvert samfunn sine toneangivende personer og institusjoner.

Det er derfor ofte et spørsmål om hvem som får lov eller anledning til å stille ut sine arbeider og på den måten bli kjent.

På -70 og -80 tallet var det få gallerier, som derfor ble desto tydeligere og dominerende i samfunnet . Det var bl a Galleri Haaken, Galleri Riis og Galleri 27. I dag har vi et stort antall gallerier. Dette er et resultat av at kunstmarkedet har vokst de siste tiårene.

Er det en absolutt sammenheng mellom pris og kvalitet på et kunstverk? Er ethvert dyrt kunstverk godt og ethvert rimelig kunstverk tilsvarende dårlig? Edvard Munch`s ”Skrik” er det dyreste bildet som noen gang er blitt solgt på en auksjon.

Seminaret er et kveldsseminar og holdes på  Haugar Vestfold Kunstmuseum 14. november kl. 1900

Både under og etter innledningene er det anledning til å stille spørsmål og delta i diskusjoner. Seminaret har en avslappet form og humørfylt tone. Carin`s Cafe holder åpent for servering før og etter seminaret. Jan Åke Petterson vil være tilstede i Carin`s Cafe  etter seminaret for å kommentere og svare på spørsmål. Stemningen på de foregående seminarene har vært avslappet og humørfylt med stor grad av seriøsitet.

Dette er et åpent seminar både for medlemmer  og ikke-medlemmer av venneforeningen.
Iver A. Kristiansen
styreleder venneforeningen