torsdag 13. november 00:00 til torsdag 13. november 00:00

Kunsten i 2030

I årets seminar ville  vi se på kunstens utvikling fram mot 2030. Hva vet vi om utviklingen eller hvordan antar vi at kunsten vil uttrykke seg i 2030 ? Hvilke trender ser vi i samtiden som peker framover ? Hvordan har tidligere analyser om kunstens utvikling slått til ?

Seminaret var et samarbeid mellom Venneforeningen og Kunstmuseet.

Seminaret ble avholdt onsdag 13. november 2014 klokken 19.00 på Haugar Vestfold Kunstmuseum. Introduksjon var ved Haugars direktør Jan Åke Pettersson. Han var også ordstyrer ved debatten etter foredragene.

Professor v/Universitetet i Oslo, Øivind Storm Bjerke og direktør for Drammens Museum, Åsmund Thorkildsen holdt hvert sitt innledningsforedrag.

Salen var full av medlemmer og andre kunstinteresserte som hadde trosset høstværet og møtt opp på Haugar for å se inn i «krystallkulen». Det er aldri lett å spå om framtiden, men noen hovedtrekk var de 3 innlederne enige om :

  • Kunst for de superrike vil fremdeles være drivende for kunsten og kunstmarkedet
  • Kulturer fra Østen, spesielt Kina og India vil bli mer dominerende i kunstbildet
  • Vestlige, religiøse motiver vil bli mindre framtredende, vi vil se mer ornamentikk og kalligrafi
  • Vi vil få et kunstuttrykk i «cyberspace», kunst som bare eksisterer som pixler i digital form
  • Vi vil få kunst på flere nye arenaer som gatekunst, grafitti, tatovering
  • Nye materialer og ny teknologi åpner for nye kunstformer
  • Studenter på kunstfag er stort sett kvinner – hvordan vil det påvirke kunsten ?

Det kommer mer om denne interessante diskusjonen senere. I mellomtiden kan du se noen bilder fra kvelden og du kan  Se innlegg på Facebook her