torsdag 15. mars 18:30

Årsmøte for Haugars venner

Dagsorden:

  1. Valg av møteleder
  2. Godkjenning av møteinnkalling
  3. Bemerkninger til dagsorden
  4. Valg av møtereferent, 2 personer til tellekorps og 2 personer til å underskrive protokollen
  5. Styrets årsberetning for 2017
  6. Godkjenning av regnskapet for 2017 og budsjett for 2018
  7. Kontingent
  8. Innkomne forslag
  9. Valg
  10. Årets aktiviteter i venneforeningen

Det blir enkel servering!
Etter årsmøtet vil kurator Tone Lyngstad Nyaas vise oss rundt i utstillingen «Hen – Flytende Kjønn».