torsdag 10. mars 00:00 til torsdag 10. mars 00:00

Årsmøte 2016

Årsmøtet ble avholdt på Haugar den 10. mars og det var ca. 40 medlemmer tilstede. Årsberetning og regnskap ble godkjent og kontingenten uendret for kommende år.

Gisle Prøsch og Ellen Roberg-Askim gikk ut av styret og Hjalmar Broch og Britt Gregusson ble valgt inn.

Programmet for 2016 ble presentert, det finner du i venstre bildekant.

Etter årsmøtet var det omvisning i utstillingen til Frans Widerberg og i de nyeste verkene i museets samlinger.

Jan-Åke avsluttet med en fantastisk historie om seg selv som «match-maker» mellom Odd Nerdrum og David Bowie – herlig ! Se bilder fra årsmøtet nedenfor