tirsdag 17. mars 00:00 til tirsdag 17. mars 00:00

Årsmøte 2015

Årsmøtet 2015 ble avholdt på Haugar 17. mars. Vi startet med suppe i caféen og fortsatte med vanlige årsmøtesaker : godkjenning av innkalling, opplesing av årsberetning og regnskap, endring i vedtektene, valg av styremedemmer og valgkomite og informasjon om programmet videre. Styret fortsetter som tidligere og det kommer to nye medlemmer inn i valgkomiteen.

Deretter tok Gry Bøe oss med på omvisning i den spennende utstiillingen til Bjørn Melbye Gulliksen, fint supplert av kunstneren selv.

Alle foto : Gunnar Friberg