Årsprogram 2019

Utstillingsåpninger på Museet:
Utstillingsåpning 19.01. Espen Dietrichson
Utstillingsåpning 27.04. Sverre Bjertnæs
Utstillingsåpning 28.09. Metafysica

Torsdagskvelder
I regi av museet:
Sannsynlige datoer for dette er:
24.01. Espen Dietrichson
02.05. Sverre Bjertnæs
03.10. Metafysica

I regi av Venneforeningen:
Vi satser på å arrangere en torsdagskveld vår og høst

Familiedag på museet.
Dato for dette annonseres senere

Filmkveld på Brygga kino.
27. februar vises filmen «Jordens Salt».
Det vil også bli en filmkveld i løpet av høsten

Årsmøte i venneforeningen.
28. mars avholdes årsmøtet. Etter årsmøtet blir det
program som annonseres i forbindelse med innkallingen

Kunst-turer i Venneforeningens regi
11. mai arrangeres tur til Vigelandsmuseet og Høvikodden.
Nærmere informasjon kommer.
31. oktober – 3. november går høstens kunst-tur til Madrid.