torsdag 4. september 00:00 til torsdag 4. september 00:00

Ulf Nilsen – Omvisning i utstillingen

Haugarvenner arrangerte omvisning i ULF NILSEN’s utstilling OPUS INCERTUM på Haugar torsdag 4. september 2014. Både kunstneren selv og kurator Tone Lyngstad viste oss rundt og orienterte om verkene i utstillingen.

Møte med kunstneren Ulf Nilsen og utstillingen ”Opus Incertum”.

I forbindelse med utstillinger på museet, arrangerer Venneforeningen ofte omvisninger og samtaler med de aktuelle kunstnerne. I forbindelse med utstillingen ”Opus Incertum” møtte venneforeningens medlemmer Ulf Nilsen i dialog med utstillingens kurator Tone Lyngstad Nyaas. Det ble en spennende og innholdsrik kveld.

Utstillingens tema kan oversettes med ”uklart arbeid” og førsteinntrykket av bildene representerer noe uklart. Ulf Nilsen arbeider i store billed formater med komplekse sammenstillinger av ulike objekter som bygningskonstruksjoner, maskindeler, istykkerrevne ark med mer.

Gjennom dypdykk i kaoset oppstår en ny orden, som gir opplevelsen og fantasien muligheter for mange sanseinntrykk.

Det er sjelden man kan dvele så lenge ved et bilde som de vi møter hos Ulf Nilsen. Man blir aldri ferdig.  Arbeidene har noe mytisk over seg og gir muligheter for flertydighet i tolkninger.

Ulf Nilsen trivdes i selskap med Tone Nyaas og omvendt. De kommuniserte godt med hverandre og med oss fremmøtte. Gjennom samtalene trengte vi stadig lenger inn i det enkelte verk. Det ble en mektig kveld.

Etter omvisningen ble det uttrykt behov for ved senere møter å få til samtaler med kunstnerne om kunstnernes arbeider generelt og litt mer speielt om det enkelte kunstverk i etterkant av omvisningen. Venneforeningen vil i samarbeid med museet om dette.

Venneforeningen vil samtidig gjøre oppmerksom på at det i november (dato er ikke endelig bestemt) vil bli avholdt et kunstseminar; det 4. i rekken. Tema for seminaret er:

”Kunstuttrykket i 2030”. Her vil det bli rik anledning til å delta i samtalen om kunst. Seminaret er åpent for alle og vil bli annonsert i pressen.

Iver A. Kristiansen

Leder Venneforeningen Haugar Vestfold Kunstmuseum

05.09.2014