torsdag 28. mars 18:30

Innkalling til årsmøte i Haugar Vestfold kunstmuseums venner

 torsdag 28. mars 2019 kl. 18.00

i kafeen på Haugar

 

Dagsorden:
 1. Valg av møteleder
 2. Godkjenning av møteinnkalling
 3. Bemerkninger til dagsorden
 4. Valg av møtereferent, 2 personer til tellekorps og 2 personer til å underskrive protokollen
 5. Styrets årsberetning for 2017
 6. Godkjenning av regnskapet for 2017 og budsjett for 2018
 7. Kontingent
 8. Innkomne forslag
 9. Valg
 10. Årets aktiviteter i venneforeningen

Det blir enkel servering!

Etter årsmøtet vil avdelingsdirektør Jan Åke Petterson presentere magasinet med museets egen samling

 

Velkommen!

Med vennlig hilsen Styret

 

Valgkomiteens forslag til nytt styre for 2019:

Styret for 2018 har bestått av:
 • Iver Anton Kristiansen styreleder                        På valg          ikke gjenvalg
 • Anne Grete Friberg styremedlem/kasserer       På valg          ikke gjenvalg
 • Petter Vigeland styremedlem/sekretær            På valg          Gjenvalg 2 år
 • Randi Munkeby styremedlem                              På valg          ikke gjenvalg
 • Vera Barlien styremedlem                                    Ikke på valg
 • Kjell Habberstad styremedlem                            Ikke på valg
 • Kirsten Idland styremedlem                                 Ikke på valg
 • Svein Almedal styremedlem                                Ikke på valg
Revisor: Live Haukvik                                                 På valg           Gjenvalg 2 år
Forslag til styre 2019:
 • Kirsten Idland styreleder                                                              1 år
 • Petter Vigeland styremedlem/sekretær                                    Gjenvalg 2 år
 • Vera Barlien styremedlem
 • Kjell Habberstad styremedlem
 • Svein Almedal styremedlem
 • Kristian Ree styremedlem                                                            Ny 2 år
 • Jorunn Haakestad styremedlem                                                 Ny 2 år
 • Janne Lepperød styremedlem                                                     Ny 2 år
Revisor: Live Haukvik                                                                         Gjenvalg 2 år
Kandidatene er forespurt og har svart bekreftende.
Valgkomiteens forslag er enstemmig.
Årets valgkomite har bestått av:
Karen-Pernille Harlem Dyrbekk                                På valg          ikke gjenvalg
Svein Erik Rynning                                                      Ikke på valg
Berit Maurstad                                                            Ikke på valg
Ny valgkomite:
Iver Kristiansen                                                                                   Ny 2 år
Svein Rynning
Berit Maurstad
Tønsberg, 11. mars 2019